Přeskočit na obsah
Domů » Omezení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti

Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov Hradec Králové o.p.s se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: info@ambroziada.cz.

Nezodpovídáme za ztráty v důsledku nepřesností nebo neúplnosti ani za ztráty vyplývající z problémů způsobenými nebo souvisejícími s šířením informací prostřednictvím internetu, jako jsou výpadky nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých společností Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov Hradec Králové o.p.s nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky, Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov Hradec Králové o.p.s nenese žádnou odpovědnost.

Odpovědi a dotazy týkající se ochrany soukromí zaslané e-mailem nebo pomocí webového formuláře budou zpracovány stejným způsobem jako dopisy. To znamená, že od nás můžete očekávat odpověď nejpozději do 1 měsíce. V případě složitých požadavků vás budeme informovat do 1 měsíce, jestli potřebujeme maximální lhůtu 3 měsíce.

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odezvou nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov Hradec Králové o.p.s nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují platné podmínky těchto třetích stran.

Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu této webové stránky jsou svěřena společnosti Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov Hradec Králové o.p.s nebo třetím stranám, které obsah umístily samy, nebo od nichž Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov Hradec Králové o.p.s získala uživatelskou licenci.

Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není dovoleno bez písemného souhlasu Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov Hradec Králové o.p.s, s výjimkou a pouze pokud není v právních předpisech stanoveno jinak (například právo citovat), pokud konkrétní obsah nestanoví jinak.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.