Přeskočit na obsah

Historie

Jak šel čas s Uměleckou agenturou Ambrozia o.p.s.

Nahlédněte do Ambroziádní historie. Jak Ambrozia a všechny Ambroziády vznikaly? Kdy proběhl první turnus? A který člověk za tímhle vším stojí? 

Divadelní soubor

Vznik divadelního souboru

Divadelní soubor založil v roce 2003 MgA. Lukáš Kobrle, který učil dramatickou výchovu na Základní škole Pouchov v Hradci Králové. Tento soubor jezdil po různých divadelních přehlídkách a soutěžích, například Jihlavský divadelní festival nebo Mladá scéna. Soubor nazkoušel několik inscenací jako Johanka z Arku, 2x2 je někdy pět, Krysař nebo Křik.

1. ledna 2003

Hradec Králové

První umělecký kurz

Vánoční Ambroziáda

Prvním kurzem, který se nesl v duchu současných Ambroziád, byla Vánoční Ambroziáda. Jednalo se o prosincový víkend, kde si účastníci mohli vyzkoušet vybraný workshop (moderování, street dance, fotografie a další). První Vánoční Ambroziády se zúčastnilo 200 účastníků z celého královéhradeckého kraje.

15. - 16. 12. 2007

ZŠ Pouchov

Založení společnosti

Vznik obecně prospěšné společnosti

Umělecká agentura Ambrozia jako nezisková společnost vznikla na konci roku 2008 a navázala tak na historii divadelního spolku Ambrozia. Začali jsme intenzivně pracovat a nabízet mladým lidem výuku divadelního herectví, tance a muzikálového herectví. Především jsme se zaměřili na celoroční výukové kurzy, které se realizovaly hned na třech královéhradeckých školách (ZŠ Pouchov, ZŠ Milady Horákové, ZŠ Jiráskovo náměstí).

11. 12. 2008

Hradec Králové

První týdenní Ambroziáda

Letní Ambroziáda

První týdenní Ambroziáda se konala v létě 2009 na ZŠ Pouchov. Účastníci se přihlásili pouze na kurz (ne na konkrétní obor) a během jeho chodu si vyzkoušeli tanec, film a divadelní herectví. Až postupem času se obory rozrostly o mediálku a muzikál a o možnost přihlásit se na konkrétní obor.

20. - 26. 8. 2009

ZŠ Pouchov

První Ambroziáda na horách

Zimní Ambroziáda

Po úspěchu týdenní Letní Ambroziády jsme se rozhodli rozšířit naši nabídku kurzů i na jarní prázdniny. Vyrazili jsme tedy se 40 účastníky do Orlických hor, kde se mohli půl dne věnovat divadlu, filmu, tanci, zpěvu nebo moderování a půl dne ježdění na lyžích nebo na snowboardu.

1. - 7. 2. 2010

Chata Radost v Orlických horách

První Podzimní Ambroziáda

Podzimní filmová škola

V roce 2010 jsme se posunuli ještě dál a o podzimních prázdninách jsme poprvé uspořádali Podzimní filmovou školu. Jak je patrné z názvu, jednalo se pouze o výuku filmové tvorby a filmového herectví. Každá třída dostala první den námět na film (v podobě povídky). Na skupinách potom bylo, aby z povídky vytvořily scénář, zvolily vhodné prostory pro natáčení, obsadily role a další funkce ve filmovém štábu a příběh natočily a sestříhaly.

27. - 31. 10. 2010

ZŠ Pouchov

Víkendy s Ambrozií

Víkendové workshopy

První víkendový workshop připravil pro 15 účastníků lektor Lukáš Kobrle. Během víkendu účastníci prošli bránou času a prožili příběh, který se skutečně stal během 2. světové války v Příbrami. Sobotní strukturované drama plné emocí se poté přetavilo do divadelního tvaru, který byl prezentován v neděli večer veřejnosti. Další víkendové workshopy na sebe nenechaly dlouho čekat a účastníci se tak mohli věnovat nejen divadelnímu herectví, ale také muzikálu nebo improvizaci.

Jaro 2011

ZŠ Pouchov

První Ambroziáda u moře

Letní Ambroziáda u moře

Po úspěchu Letní i Zimní Ambroziády v Čechách jsme se rozhodli dětem zprostředkovat další výzvu a tou bylo umění u moře. V létě 2011 jsme se tedy poprvé vyrazili věnovat umění do Itálie. Jednalo se o jeden turnus, na který se přihlásilo 42 dětí. Účastníci se mohli půl dne věnovat divadlu, filmu, tanci, muzikálu nebo médiím a půl dne plavání v moři a opalování.

19. - 28. 8. 2011

Italská Kalábrie

Rozrůstáme se

Ambroziády 2012

V roce 2012 jsme se zaměřili na rozšíření nabídky oborů a turnusů jednotlivých Ambroziád. Uspořádali jsme dva turnusy Zimní Ambroziády v Orlických horách. O letních prázdninách jsme v Čechách měli již 4 turnusy Letní Ambroziády. Letní Ambroziádu u moře jsme přesunuli do Chorvatska, poblíž města Fažana, a uspořádali jsme zde 2 turnusy. Podzimní Ambroziádu jsme kromě filmu rozšířili o výuku tance.

2012

Česká republika a Chorvatsko

První Alpy

Zimní Ambroziáda ve francouzských Alpách

V roce 2012 jsme se nabídku zimních Ambroziád rozhodli posunout opět dále, tentokrát do střediska Puy St. Vincent ve Francii. Turnusu se zúčastnilo 42 účastníků, kteří se půl dne věnovali natáčení filmu a půl dne lyžování.

1. 2. - 10. 2. 2013

Puy St. Vincent, Francie

První Jarní Ambroziáda v Hradci Králové

Jarní Ambroziáda

V roce 2015 jsme se poprvé o jarních prázdninách rozhodli uspořádat Ambroziády nejen na horách, ale také tradičně na ZŠ Pouchov. Účastníci se opět věnovali divadlu, filmu, tanci, muzikálu a moderování.

9. 3. - 15. 3. 2015

ZŠ Pouchov

První kurz pro pokročilé

Letní Ambroziáda v Liberci pro pokročilé

V roce 2016 jsme poprvé otevřeli kurz pro pokročilé, který se od svého začátku až dodnes koná v libereckém divadle F.X.Šaldy. Tento kurz se ukázal jako skvělá průprava pro zájemce o studium uměleckým škol.

2016

Liberec, Malé divadlo F.X. Šaldy

Kvalita a dostupnost

Ambroziády 2017-2018

V letech 2017-2018 jsme se soustředili na rozrůstání turnusů a na jejich zkvalitňování. Prioritami pro nás byli profesionální lektoři, moderní technika, spokojenost se stravou, vhodné prostory pro pořádání Ambroziád a další.

2017 - 2018

Česká republika, Francie, Chorvatsko

7.6.1983 - 4.8.2018

MgA. Lukáš Kobrle

V průběhu léta nás zasáhla velká rána. 4.8.2018 po boji s rakovinou zemřel ředitel, zakladatel Ambrozie, ale především náš přítel Lukáš Kobrle. Lukáš Kobrle za svůj krátký život dokázal tolik, kolik ani většina lidí na světě za podstatně delší čas. Ukázal mnoha lidem, že i oni mohou kráčet cestou umění a zejména to, že nejsou divní, že jsou jen umělci. Díky Lukášovi se z účastníků i personálu stala jedna velká #Ambrofamily.

4. 8. 2018

2018 a dále

Další směřování Ambrozie

Pokračovat v chodu Ambrozie a šířit dále Lukášův odkaz bylo jasnou volbou pro všechny, kteří jej znali. Ani na chvíli nikoho z nás nenapadlo vše opustit a další kurzy již nepořádat. V září 2018 se tedy ředitelkou stala Nikola Krejčová a zakladatelkou Bc. Kateřina Hyršlová.

září 2018

První festival

Festival Ambroziádních filmů

Na památku Lukáše jsme se rozhodli v roce 2019 uspořádat Festival Ambroziádních filmů. Lukáš měl vždy vizi festivalu, kde se budou promítat filmy natočené na Ambroziádách a odborná porota bude účastníkům poskytovat konstruktivní hodnocení filmů a následně předávat ceny těm nejlepším. Festival je v současnosti jednodenní a koná se každý rok na konci srpna.

31. 8. - 1. 9. 2019

Kino Dlabačov, Praha

zakladatel MgA. Lukáš Kobrle

MgA. Lukáš Kobrle

zakladatel agentury

Lukáš Kobrle se narodil 7. 6. 1983. Začátek svého života prožil ve Zruči nad Sázavou a velmi brzy začal budovat svou lásku k umění. V 17 letech založil a vedl amatérské divadlo při Gymnáziu v Ledči nad Sázavou. Při nástupu na UHK začal studovat souběžně oba obory, na které byl přijat (obor Mediální studia a obor Učitelství pro střední školy). Nastoupil také jako moderátor do Rádia OK a do Českého rozhlasu.

V roce 2003, založil UA Ambrozia. Následně vystudoval obor Dramatická výchova na pražské DAMU a poté i obor Divadlo a výchova na brněnské JAMU. Jako pedagog působil na ZŠ Pouchov, na UPOL, na UHK a na VOŠH v Praze. Jako herec a režisér se podílel na cca dvaceti divadelních hrách a získal dvě festivalové ceny za herecký výkon a za režii. Z kroužku dramatické výchovy, který Lukáš v roce 2003 založil, vzešlo několik nadšenců, kteří se věnují umění i Ambrozii dodnes.

Historie

Hymna Ambrozie

Tuto hymnu vytvořili sami naši účastníky na Letní Ambroziáda v Hradci Králové 2010. Pod vedením naší lektorky Mgr. Andrey Binarové.

Přehrát video o Letní Ambroziáda 2009