Údaje prihlasovaného:

Meno:    Priezvisko:    Dátum narodenia:  
Ulice:    Mesto:    PSČ:


Doplňujúcé údaje:

Kontaktný e-mail:    ... najlepšie na rodičov
Telefón na rodičov: ... viac telefónnych čísel oddeľte čiarkou
Škola, ktorú navštevujem:

Teraz nám napíšte, akým spôsobom ste sa o tejto akcii dozvedeli. Či od kamaráta (napíšte jeho meno) alebo z novín (z akých?), Z televízie (z akej?) Alebo z rádia (z akého?). Alebo bol priamo na vašej škole nábor? Alebo ste sa o akcii dozvedeli úplne iným spôsobom. Akým? Vyplnenie tejto kolónky je pre nás veľmi dôležité, preto mu prosím venujte veľkú pozornosť:
Ak ste zakúpili náš pobyt cez zľavový portál, napíšte prosím jeho meno a číslo voucheru:

Teraz si vyberte turnus a odbor, ktorý vás najviac zaujíma: