Informace o případném zrušení kurzů z důvodu pandemie naleznete ZDE

Aktuální informace k průběhu Letní Ambroziády 2021

Vážení a milí přátelé a příznivci Ambrozie, 

nyní již víme, že se všechny letošní Ambroziády v České republice USKUTEČNÍ! Budeme dodržovat hygienická opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví, která jsme Vám ve zkrácené verzi sepsali níže. 

Děkujeme, že jste byli trpěliví a věříme, že si letošní léto společně užijeme. Za celou Ambrozii Vám přeji klidné dny a zdraví pro celou rodinu 

Nikola Krejčová, ředitelka 


Následující hygienicko-protiepidemická opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 jsou upravena pro organizaci turnusů Letních Ambroziád v ČR. POZORNĚ SI PROSÍM VŠE PROČTĚTE!

  1. Příjem účastníků

V letošním roce bude na příjem účastníků vyčleněn delší čas, než v minulých letech (cca 2 hodiny), z důvodu důraznějšího vstupního filtru účastníků. Všem účastníkům se bude u příjmu měřit teplota (pokud bude naměřena vyšší teplota než 37 °C, NESMÍME DÍTĚ ZE ZÁKONA PŘIJMOUT!). 

Při příjmu účastníků prosím dodržujte aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně shromažďování více osob na veřejnosti (případné nošení roušek a rozestupy 2 metry).

 

TESTOVÁNÍ NA COVID-19 

U příjmu účastníků je třeba odevzdat jedno z následujících potvrzení: 

- Potvrzení o negativním PCR testu SARS-CoV-2, ne starším než 7 dnů 

- Potvrzení o negativním Antigenním testu SARS-CoV-2 z akreditované laboratoře, ne starším než 72 hodin 

- Přinesení vlastního antigenního testu, který bude proveden samo odběrem při úvodním příjmu (pod dohledem proškoleného člověka z personálu!) a na místě nám následně podepsat prohlášení o negativitě 

- Potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech

- Potvrzení, že osoba byla očkována proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem o provedeném očkování, minimálně 14 dnů od poslední dávky

 

U příjmu účastníků se bude také odevzdávat následující dokumentace

  • Karta účastníka - KE STAŽENÍ ZDE
  • Potvrzení o bezinfekčnosti - KE STAŽENÍ ZDE
  • Zdravotní karta - KE STAŽENÍ ZDE (může být i na jiném formuláři)
  • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny 
  • Případně léky, pokud nějaké účastník užívá

POZOR!

Podpisem účastnické karty stvrzujete, že v případě nemoci účastníka zařídíte bezodkladný odvoz účastníka z turnusu. 

Potvrzení o bezinfekčnosti účastníka NESMÍ BÝT STARŠÍ JEDNOHO DNE!

Zdravotní karta zůstává v platnosti 2 roky od jejího vydání. 


Zároveň prosíme, aby si každý účastník s sebou na turnus přivezl: 

- 3 jednorázové roušky (aby je mohl použít v případě potřeby) 

- Balení papírových kapesníků 

- Každý své lůžko! (V letošním roce bohužel nemůžeme akceptovat dva účastníky na jedné „manželské“ nafukovací matraci!) 

Omlouváme se, ale v letošním roce nebude možný příjem účastníků den předem.

  1. Průběh turnusu 

Účastníci, ani personál turnusu, nejsou povinni nosit v objektu konání akce roušky. Zvláštní opatření se vztahuje pouze na kuchaře a pomocný personál v kuchyni. Nošení roušek při opuštění objektu podléhá aktuálně platnému usnesení vlády ČR a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Dezinfekci prostor bude zajišťovat náš speciálně proškolený personál prostředky s virucidním účinkem. Účastníkům budou k dispozici prostředky pro dezinfekci rukou. Oddíloví vedoucí budou důsledně dbát na osobní hygienu účastníků (mytí rukou, sprchování). 

Podle aktuální epidemiologické situace se budou odvíjet případné exkurze, které v letošním roce budou omezeny na minimum. Na žádném z turnusů Letní Ambroziády se nebudou navštěvovat koupaliště či bazény. 

Společné večerní programy budou upraveny dle možností, s důrazem na zdravotní bezpečnost účastníků. 

  1. Závěrečný program 

Závěrečný program bude probíhat dle platných hygienických opatření pro pořádání hromadných akcí, viz níže. Prosíme rodiče a ostatní návštěvníky, aby zvážili svůj zdravotní stav před návštěvou závěrečného programu. Všechna vystoupení jednotlivých ateliérů budou nahrávána a následně umístěna na YouTube. Pokud se nebudete cítit dobře, či pokud se nebudete chtít účastnit hromadné akce, přijeďte si prosím účastníka vyzvednout až po jejím skončení. 

Převzetí účastníka na konci turnusu: 

- Každý účastník se nahlásí za doprovodu svého rodiče oddílovému vedoucímu, který si vede záznam o předání účastníků ze svého ateliéru 

Prosíme zároveň rodiče, aby počítali s běžnou únavou účastníků po konci turnusu. Pokud by však účastníkovi po příjezdu z turnusu bylo prokázáno jakékoliv infekční onemocnění, neprodleně kontaktujte ředitelku UA Ambrozia. 

 

Na závěrečný program bude vpuštěn každý zájemce, který předloží jedno z následujících potvrzení: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 

POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením. 

 

Plné znění aktuálních podmínek najdete na www.covid.gov.cz.